Home / Uncategorized / De redenen voor een huis renovatie

De redenen voor een huis renovatie

De economie draait in Nederland, en in Rotterdam, op volle toeren. De werkgelegenheid is prima te noemen, men is bereid om geld uit te geven en durft dat geld ook uit te geven. Dat is dan ook terug te zien in de vele verbouwprojecten in en rondom Rotterdam. Giesbers Rotterdam heeft vele renovatie en onderhoudsprojecten in en rondom uit mogen voeren voor zowel bedrijven als voor particulieren.

Een renovatie van een huis is over het algemeen een intensief project. Dat geldt niet alleen voor de partij die de renovatie in handen heeft, maar ook voor de bewoners. Voor de bewoners is het namelijk een periode waarin het in en rondom huis niet al te rustig is. Het dagelijkse leven is min of meer ontregeld. Zaak aan de projectleider om het één en ander goed in banen te leiden. Maar, wat zijn nou eigenlijk zwaarwegende redenen om een renovatie uit te laten voeren? De belangrijkste redenen vind je hier onder.

Stijging van de waarde

De huidige situatie op de huizenmarkt is behoorlijk anders ten opzichte van enkele jaren terug. Momenteel zijn nagenoeg alle huizen (flink) meer waard geworden. Als je op dit moment besluit om je huis te renoveren, kan je zeker een waardestijging verwachten. Dat is dan ook één van de redenen waarom men momenteel besluit om hun huis te laten renoveren. Op den duur kan dit namelijk alleen maar winst opleveren; mede doordat de huizenmarkt behoorlijk gunstig qua verkoopwaardes is op dit moment. Het is hierbij wel belangrijk om te beseffen dat de in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. De kans blijft altijd aanwezig dat de huizenmarkt weer (deels) instort, waardoor het renoveren van het huis niet direct voor een waardestijging zorgt.

Noodzakelijk

De kans is uiteraard ook aanwezig dat een renovatie aan een huis simpelweg noodzakelijk is. Dit kan te maken hebben met de huidige staat van het huis of met bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Als het huis echt gerenoveerd dient te worden, is het aan te raden om dat zo snel mogelijk te doen. Op die manier kan de veiligheid gegarandeerd worden voor de bewoners en voor omwonenden.

Persoonlijke wens van de bewoner

Uiteraard is het ook mogelijk dat de bewoners niet meer tevreden zijn over hun huis. Een renovatie kan een compleet nieuwe uitstraling aan een huis geven, waardoor het woonplezier weer terug gevonden kan worden. Tijdens de renovatie is het dan wellicht iets minder om in het huis te leven, maar dat wordt na afloop van de renovatie volledig goed gemaakt.

Wens van de woningcorporatie

In grote steden, zoals Rotterdam, hebben sommige woningcorporaties behoorlijk veel woningen in beheer. Een woningcorporatie kan ook besluiten om huizen te laten renoveren. De redenen hiervoor kunnen divers zijn, waaronder de noodzakelijkheid en de mogelijkheid om te kunnen profiteren van de waardestijging. Bij een woningcorporatie kunnen wettelijke regels en verplichtingen ook nog een reden zijn om een renovatie uit te laten voeren.